Materiałoznawstwo

  • SZKŁO

Szkło w architekturzeSzkło jest substancją, która po stopieniu i następnym ostudzeniu krystalizuje i zachowuje się podobnie jak przechłodzona ciecz, mimo osiągnięcia w niższych temperaturach dużej twardości. Dodatnimi cechami szkła są: odporność na działanie czynników chemicznych (na szkło działa korodująco kwas fluorowodorowy, stężony kwas fosforowy i stężone wodorotlenki) i atmosferycznych, wytrzymałość mechaniczna, niepalność, łatwość kształtowania w stanie plastycznym, mała przewodność cieplna i elektryczna,  nieprzepuszczalność wody i gazów i in. Do wad należą kruchość i wrażliwość na zmiany temperatury.

Najpopularniejsze szkło oparte jest na dwutlenku krzemu i nosi nazwę szkła krzemianowego. Zależnie od doboru składników można otrzymać szkło o różnych własnościach. Najczęściej stosowany typ szkła użytkowego (na opakowania szklane) jest stopem krzemianów wapnia i sodu. Otrzymuje się je przez stopienie gruboziarnistego piasku o zawartości krzemionki 99% sody bezwodnej lub siarczanu sodowego i czystego wapienia. Do mieszaniny dodaje się stłuczki szklane. Otrzymane po stopieniu szkło ma skład zbliżony do składu określonego wzorem. Szkło potasowe jest mniej wrażliwe na zmiany temperatury. Szkła ołowiowe(kryształowe) odznaczają się dużym współczynnikiem załamania światła i mają piękny dźwięk.

Różnorodne rodzaje i gatunki szkłaRóżnorodne rodzaje i gatunki szkła spośród których należy wymienić szkło okienne taśmowe, szkło nie nie rozpryskujące się (klejone). szkło przepuszczające lub pochłaniające niektóre rodzaje promieni ( Vitaglas, Uvial), szkło utwardzone termicznie (Securit, Phyroflex), szkło techniczne (do aparatury chemicznej), szkło piankowe (do izolacji cieplnej), szkło optyczne laboratoryjne (Pyrex, Duran itd.), kwarcowe (czysta krzemionka) itd., mają cechy fizyczne i mechaniczne wahające się w znacznych granicach.

Szkło znajduje coraz szersze zastosowanie jako materiał konstrukcyjny. Ze szkła wyrabia się rury grubościenne wodociągowo-kanalizacyjne, łożyska wytrzymałe na działanie kwasów, części urządzeń odporne na ścieranie (ślizgi do materiałów sypkich), sprawdziany o twardości przewyższającej twardość stali i minimalnym zużyciu itd. Coraz bardziej rośnie produkcja włókna szklanego stosowanego  jako materiał do izolacji cieplnej i dźwiękowej, jako włókno tekstylne, jako materiał konstrukcyjny w połączeniu z tworzywami sztucznymi. Specjalnie wykonane kliny z Fibreglassu, materiału wytworzonego z włókna szklanego sklejanego żywicą poliestrową, wykazują wysokie własności izolacyjne i dźwiękochłonne. 

Dodaj komentarz